Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

Đây là chức năng cho phép bạn thiết lập các thông báo trên trang chủ sau khi đăng nhập để cảnh báo thời hạn cần thực hiện một việc nào đó liên quan đến hồ sơ lao động hoặc đơn hàng cần triển khai.

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

Để thiết lập các danh sách liên quan bạn thực hiện theo các bước như sau.

Truy cập vào danh sách Lao động hoặc đơn hàng bất kỳ.

Chọn Mở rộng --> Lập lịch cảnh báo hạn hồ sơ

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

 

Nhập tiêu đề ghi nhớ, mặc định của phần mềm sẽ có thông báo Có [Số lượng] tiêu đề thông báo

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

 

Tiếp theo tích chọn vào trường dữ liệu để lập lịch, ví dụ ngày dự kiến xuất cảnh

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

 

Nhập vào số ngày báo trước, nếu bạn cần hệ thống báo trước mấy ngày những lao động chuẩn bị xuất cảnh thì nhập vào ô Báo trước (ngày), ví dụ có lao động dự kiến xuất cảnh ngày 09.05.2016 và bạn cần thông báo trước 5 ngày thì bạn nhập vào là 5, thì hệ thống sẽ bắt đầu báo từ ngày 04.05.2016 về số lượng lao động dự kiến xuất cảnh ngày 09.05.2016 ở trang chủ (nếu có)

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ

 

Nếu bạn muốn cảnh báo hết hạn cho một điều kiện nào đó, ví dụ đối với Lao động đến hạn khám sức khỏe lần sau kể từ ngày khám gần nhất là 90 ngày thì ngoài tích vào ô Ngày khám sức khỏe, báo trước 5 ngày thì bạn nhập vào ô bên cạnh là 90.

Khi đó hệ thống tự động thông báo danh sách lao động đến ngày khám sức khỏe sau 90 ngày kể từ ngày khám gần nhất được nhập.

Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hồ sơ