Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Chú ý : Chỉ có thể chọn lao động vào các đơn hàng có trạng thái là Đang tuyển dụng

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Để lựa chọn ứng viên tham gia thi tuyển cho các đơn hàng bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

 

Bước 1 : Truy cập vào menu Lao động trúng sơ tuyển

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 2 : Tìm kiếm các ứng viên phù hợp, sau khi có danh sách ứng viên phù hợp bạn tích chọn vào các ứng viên mong muốn.

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 3 : Tích vào mở rộng --> Lựa chọn ứng viên vào đơn hàng

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 4 : Chọn Đơn hàng cần tiến cử và ngành nghề dự định thi, kết quả thi. Đối với các ứng viên chưa thi tuyển thì chọn kết quả thi là Chưa tổ chức thi tuyển, đối với các ứng viên đã trúng tuyển trước đó mà dữ liệu chưa cập nhật thì lựa chọn là Đã trúng tuyển.

Sau khi lựa chọn trong nhấn vào Lưu để cập nhật

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Đối với ứng viên chưa thi thì tự động chuyển vào danh sách ứng viên

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Đối với các ứng viên có tích chọn kết quả thi Đã trúng tuyển thì tự động vào danh sách lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Lưu ý : các lao động trúng tuyển mới có thông tin liên quan đến thị trường, nghiệp đoàn, xí nghiệp tiếp nhận .... và một số thông tin tự động cập nhật từ thông tin đơn hàng trúng tuyển.

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 


 

Cập nhật kết quả thi tuyển đơn hàng

Để cập nhật kết quả thi tuyển đơn hàng bạn thực hiện các cách như sau:

Cách 1 : Từ danh sách ứng viên

Bước 1 : Chọn vào menu Lao đông -> Danh sách ứng viên

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Bước 2 : Tìm kiếm ứng viên theo đơn hàng

Bước 3 : Trên danh sách ứng viên tương ứng, tích vào các ứng viên cần cập nhật

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Bước 4 : Vào menu Mở rộng --> Cập nhật kết quả thi tuyển đơn hàng

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Bước 5 : Chọn kết quả thi tương ứng.

Nếu ứng viên không trúng tuyển thì chọn : Không trúng tuyển

Nếu ứng viên trúng tuyển đơn hàng : Trúng tuyển

Nếu ứng viên bỏ thi hoặc muốn hủy ứng viên khỏi đơn hàng thì tích chọn : Hủy ứng viên

Sau đó nhấn Lưu để cập nhật kết quả thi

Đối với ứng viên trúng tuyển sẽ tự động được đưa vào Danh sách trúng tuyển

Với các ứng viên còn lại sẽ vào Danh sách lao động trúng sơ tuyển và có thể tiến hành lựa chọn vào các đơn hàng khác.

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Cách 2 : Từ đơn hàng

Tương ứng với mỗi đơn hàng bạn tích chọn vào Danh sách ứng viên, khi đó hệ thống tự động lọc ra các ứng viên thuộc đơn hàng được chọn và bạn có thể cập nhật kết quả tương tự cách trên.

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả