Quản lý đào tạo

Đây là nhóm chức năng cho phép bạn quản lý khối tạo tạo, bao gồm các chức năng chính.

1. Quản lý giáo viên

2. Quản lý danh sách lớp

3. Quản lý danh sách học viên

4. Tác nghiệp : Điểm danh, đánh giá, chấm điểm

5. Báo cáo đào tạo

Quy trình quản lý : Cập nhật DS giáo viên  --> Cập nhật danh sách lớp --> Chọn học viên vào đào tạo --> Theo dõi đánh giá.

Quản lý giáo viên :

Để quản lý danh sách giáo viên bạn vào menu sau.

Quản lý đào tạo

Quản lý danh sách lớp học

Quản lý đào tạo

Chọn học viên vào đào tạo

Quản lý đào tạo

 

Tìm đến danh sách lao động và chọn lớp học, ngày nhập học tương ứng và Số phòng (KTX) nếu có

Quản lý đào tạo

Điểm danh học viên

Quản lý đào tạo

Cập nhật tình trạng đi học của Học viên theo từng ngày, hệ thống hiển thị 4 ngày gần nhất

Quản lý đào tạo

Đánh giá và cập nhật điểm cho học viên

Quản lý đào tạo

Mặc định màn hình là hiển thị form cập nhật điểm học viên,

Quản lý đào tạo

hệ thống lưu 6 dạng điểm

Quản lý đào tạo

 

Để dánh giá ý thức học viện bạn cần chuyển từ bảng điểm sang bảng đánh giá

 

Quản lý đào tạo

 

Các báo cáo liên quan

Quản lý đào tạo

 

 

Quản lý các khóa tập huấn ngắn hạn

Đây là chức năng cho phép người dùng  thiết lập và quản lý các khóa tập huấn ngắn hạn để tổ chức tập huấn cho các lao động trúng tuyển chuẩn bị xuất cảnh. Để thực hiện việc này bạn thực hiện các nước như sau.

Chức năng quản lý này hoàn toàn tách biệt với các khóa đào tạo ngôn ngữ mà doanh nghiệp tổ chức cho học viên.

Bước 1: Truy cập vào menu sau

Quản lý đào tạo

Truy cập vào danh sách các khóa tập huân, bạn có thể thực hiện thêm mới một hoặc nhiều khóa tập huấn nếu muốn. Sau khi có được khóa tập huấn theo yêu cầu bạn cần chọn các lao động tham gia khóa tập huấn đó.

Bước 2 : Chọn lao động.

Bạn truy cập vào menu Lao động --> Lao động trúng tuyển

Quản lý đào tạo

 

Trên danh sách lao động trúng tuyển bạn muốn chọn lao động nào tham gia khóa tập huấn thì tích vào lao động tương ứng

Quản lý đào tạo

 

Sau khi chọn được danh sách lao động, bạn nhấn vào Mở rộng --> ĐƯA VÀO LỚP TẬP HUẤN NGẮN HẠN

Quản lý đào tạo

Bước tiếp theo bạn chọn khóa tập huấn và thời gian tổ chức, sau đó nhấn Lưu

Quản lý đào tạo

 

Nếu muốn loại bỏ một hoặc nhiều lao động ra khỏi khóa tập huấn bạn tìm các lao động đang tham gia tập huấn và thực hiện tương tự, khi đến bước chọn khóa tập huấn bạn để trống hết và nhấn Lưu.

Quản lý đào tạo