Tạo form CV cho lao động

Để tạo được form CV cho lao động bạn cần thực hiện các bước sau:

Tạo form CV cho lao động

 

Bước 1

Chuẩn bị file excel form để có thể xuất ra file và in trực tiếp, ví dụ như mẫu excel sau.

Download file mẫu

Download file mẫu có nội dung cố định

Tạo form CV cho lao động

 

Hoặc mẫu file excel với các ô được cố định

Tạo form CV cho lao động

 

Sau khi chuẩn bị được file excel như mẫu bạn thực hiện lựa chọn trường dữ liệu để hiện trên form CV.


Bạn cũng có thể thực hiện chèn nội dung vào một mẫu file MS Word theo yêu cầu (file .docx).

Đối với file word các vị trí chèn nội dung cần bắt đầu bằng dấu { và kết thúc bằng }, ký tự trong 2 dấu này là tiếng việt không dấu và không có dấu cách, ví dụ như hình sau;

Tạo form CV cho lao động

 

Bước 2

Nhấn vào biểu tượng báo cáo

Tạo form CV cho lao động

Nhấn vào Tạo mẫu CV cho lao động

Tạo form CV cho lao động

Các bước tiếp theo lựa chọn trường dữ liệu sẽ được hiển thị trong form CV của lao động, cách lựa chọn tương tự với tạo mẫu báo cáo, tham khảo http://help.culi.vn/xkld/#maubaocao

Sau khi đã lựa chọn được các trường dữ liệu sẽ hiển thị trên mẫu CV bạn nhấn Lưu thiết lập (như lập báo cáo)

 

Bước 3 : Lựa chọn trường dữ liệu hiển thị trên form

 

Tạo form CV cho lao động

 

Bước 4

- Sau khi mẫu CV được lưu thành công thì trên danh sách các mẫu báo cáo sẽ xuất hiện tên mẫu CV này

Tạo form CV cho lao động

Bạn nhấn vào mẫu vừa tạo để mở bảng báo cáo

 

Bước 5

Trên màn hình lúc này xuất hiện một lựa chọn để cập nhập file excel

Tạo form CV cho lao động

Hãy chọn Cập nhật mẫu excel mới để cập nhật mẫu excel khi in, sau khi bạn lựa chọn thì một màn hình thiết lập xuất hiện.

Bạn nhấn vào tải file để lựa chọn file excel mẫu bạn đang có

Tạo form CV cho lao động

Sau khi lựa chọn file thành công, bạn cần thiết lập vị trí hiển thị các giá trị vào ô excel, ví dụ như hình sau.

Tạo form CV cho lao động

Bước tiếp theo thiết lập ô hiển thị cho nhóm dữ liệu dạng danh sách, như Quan hệ gia đình, Quá trình học tập, Quá trình công tác ....

Tạo form CV cho lao động

Thiết lập đới với file excel có nội dung cố định

Tạo form CV cho lao động

 

Sau khi thiết lập xong bạn nhấn vào Lưu thiết lập excel

Tạo form CV cho lao động

 

Bước 6 : Xuất mẫu form từ danh sách lao động

Với các mẫu CV sau khi tạo thành công sẽ tự động được tích hợp vào Danh sách lao động, như hình sau

Tạo form CV cho lao động

Để có thể export mẫu CV, bạn chỉ cần tích chọn vào những lao động cần xem sau đó chọn tên mẫu Cv vừa tạo hệ thống sẽ tự động export CV vào chèn nội dung vào file excel bạn đã thiết lập trước đó.

Tạo form CV cho lao động

 

Tạo form CV cho lao động