Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Ngoài các báo cáo được tích vào menu nhóm chức năng thì có các báo cáo tổng thể trên topmenu

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Hai mẫu báo cáo được tô đỏ là các mẫu mà doanh nghiệp gửi định kỳ hằng tháng cho Cục quản lý lao động ngoài nước, các mẫu này tương thích 100% với phần mềm nhận báo cáo của Cục.

 

 

Hướng dẫn tạo mẫu báo cáo mới

Đây là chức năng cho phép bạn tự chủ tạo các mẫu báo cáo (dạng liệt kê) theo nhu cầu quản lý. Để tạo mẫu báo cáo mới bạn thực hiện các bước như sau:

 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng báo cáo ở trên cùng màn hình hoặc theo menu của phần mềm.

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước tiếp theo nhấn vào Tạo mẫu báo cáo mới

 

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 2 : Nhập tiêu đề báo cáo mà bạn cần lập

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 3 : Lựa chọn các cột báo cáo cần hiển thị bằng cách kéo trường dữ liệu đang có từ bên trái sang bên phải

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 4 : Lưu thiết lập mẫu báo cáo lần 1 để hệ thống nhận diện các trường dữ liệu được chọn

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 5 : Điều chỉnh tiêu đề các cột theo ý muốn, và lập  thiết lập độ rộng các cột

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 6 : Nhấn lưu thiết lập lần 1, sau đó nhấn lưu thiết lập tiếp đến khi danh sách ở dưới nhận tiêu đề mới.

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Bước 7 : Thiết lập điều kiện mặc định

Sau khi lựa chọn các trường dữ liệu thành công, bạn có thể thiết lập điều kiện mặc định cho mẫu báo cáo vừa tạo bằng cách nhấn vào ô tên bảng dữ liệu như hình sau

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Khi đó một màn hình tìm kiếm xuất hiện, bạn hãy nhập điều kiện lọc (tương tự khi bạn tìm kiếm) và nhấn Tìm kiếm

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 8 : Sau khi thiết lập điều kiện mặc định xong hãy nhấn Lưu thiết lập lần nữa

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

 

Bước 9: Nhấn Chạy báo cáo để xem mẫu vừa lập

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Kết qảu chạy mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới

Mặc định mẫu báo cáo do bạn tạo rao thì chỉ có bạn được quyền xem, nếu muốn cấp quyền cho người khác cùng xem thì bạn nhấn vào Chia sẻ để cấp quyền.

Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới Mẫu báo cáo - tạo mẫu mới