Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Đây là chức năng cho phép bạn quản lý danh sách đăng ký hợp đồng và công văn xin thư phái cử với Cục quản lý lao động ngoài nước, đồng thời cũng cho phép tạo file kết nối với phần mềm Đăng ký hợp đồng của Cục quản lý lao động ngoài nước.

Để thực hiện chức năng này bạn truy cập vào menu sau.

Hồ sơ --> Đăng ký hợp đồng

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

 

Thêm mới Đăng ký hợp đồng

Để cập nhật Đăng ký hợp đồng bạn vào menu Đăng ký hợp đồng, các thao tác thêm mới đăng ký hợp đồng tương tự những chức năng khác. Sau khi thêm mới thành công mặc định đăng ký là Bản nháp.

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Nếu Đăng ký hợp đồng đã nhận được thư trả lời và tùy theo trạng thái mà bạn có thể cập nhật trạng thái của thư trả lời qua button

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Kết nối với phần mềm của Cục quản lý lao động ngoài nước

Để import bản đăng ký hợp đồng này vào phần mềm của Cục quản lý lao động ngoài nước bạn thực hiện như sau.

Nhấn vào button Export XML để xuất file xml và lưu vào máy tính của bạn.

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Mở và đăng nhập vào phần mềm của Cục, sau đó nhấn vào Thêm mới Đăng ký hợp đồng

Lựa chọn chức năng Import XML

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Sau đó nhấn vào Tải file và chọn file xml mà bạn lưu trước đó

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Sau khi hệ thống báo cáo upload 100% thì nhấn vào Import sau đó chọn Đồng ý để thực hiện import nội dung vào form phần mềm.

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Nếu bạn muốn import Đăng ký hợp đồng từ phần mềm của Cục thì thực hiện tương tự, Export XML từ phần mềm của Cục sau đó import vào phần mềm bạn đang dùng.

Tạo và đăng ký thư phái cử

Để tạo một công văn đăng ký thư phái cử bạn thực hiện các bước như sau.

1. Truy cập vào danh sách Lao động chưa đăng ký thư phái cử

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

2. Tìm danh sách lao động cần lập TPC, theo nghiệp đoàn hoặc xí nghiệp tiếp nhận....

3. Tích chọn những lao động cần lập TPC, sau đó vào Mở rộng  --> chọn Đăng ký thư phái cử

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

4. Nhập vào số công văn và nhấn tiếp tục

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

5. Chọn Phiếu trả lời cho công văn, nhập các thông tin còn thiếu và nhấn Lưu thêm mới để thêm mới công văn

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

Đăng ký hợp đồng và thư phái cử

 

Nếu bạn muốn import dữ liệu từ phần mềm này vào phần mềm của cục thì thực hiện tương tự như Đăng ký hợp đồng đối với thư phái cử.

 

Lưu ý : Để có thể tạo kết nối tốt nhất với phần mềm của Cục quản lý lao động ngoài nước các tên thư viện cần chính xác với phần mềm của Cục.

- Tên thị trường

- Tên nghiệp đoàn, xí nghiệp tiếp nhận

- Ngành nghề

- Tỉnh (Nhật)