Quản lý tài chính

Đây là nhóm chức năng cho phép bạn thực hiện việc quản lý Thu - Chi đối với các lao động hoặc với bất kỳ đối tượng nào phát sinh các khoản thu chi.

Quản lý tài chính

Để thực hiện việc quản lý thu - chi bạn cần cập nhật Danh mục các khoản phải thu và các khoản phải chi trước.

Quản lý tài chính

Khi có phát sinh các thu - chi bạn vào danh mục phiếu thu - chi tương ứng, sau đó nhấn thêm mới.

Quản lý tài chính

Trên màn hình thêm mới thực hiện các bước như sau:

Nhập thông tin người nộp tiền, nếu là thu tiền từ Lao động thì chọn lao động cần nộp trong danh sách

Quản lý tài chính

Bước tiếp theo : Nhập khoản thu từ ô màu vàng, hoặc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để tìm theo danh mục khoản thu

Quản lý tài chính

 

Tích chọn vào các khoản thu và nhấn Lựa chọn

Quản lý tài chính

Sau đó nhập các giá trị cần thiết và nhấn Thêm mới

Quản lý tài chính

Khi thêm mới thành công hệ thống hiển thị màn hình chi tiết phiếu thu.

Nhấn vào In để in phiếu thu

Quản lý tài chính

 

Đối với Phiếu chi cũng có cách thao tác tương tự

 

Quản lý tài chính