HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Hệ thống menu

Dưới đây là các menu gắn liền với các chức năng chính của phần mềm

 

1. Header phần mềm

Trên header này thể hiện một số menu và chức năng cơ bản của hệ thống

Hệ thống menu Biểu tượng để ẩn hoặc hiển thị nhóm menu chính
Hệ thống menu Ô tìm kiếm nhanh, bạn nhập từ khóa hệ thống sẽ tìm kiếm nhanh dữ liệu với các bảng được thiết lập sẵn.
Hệ thống menu Danh sách báo cáo, nhấn vào đây để mở ra danh sách các mẫu báo cáo đang có trong hệ thống
Hệ thống menu Quản lý và hiển thị bảng lịch tháng
Hệ thống menu Mở màn hình thêm mới nhanh một số bản ghi với các bảng dữ liệu tương ứng
Hệ thống menu Quản lý tin nhắn SMS (cần đăng ký dịch vụ)
Hệ thống menu Các thiết lập liên quan đến trường dữ liệu của các bảng được tích hợp
Hệ thống menu Đăng xuất khỏi hệ thống
Hệ thống menu

Biểu tượng trên tên tài khoản là Avatar của người sử dụng, nhấn vào Avatar để thay đổi ảnh

Hệ thống menu

Hệ thống menu Link trở về trang chủ khi bạn đang ở màn hình bất kỳ
Dưới link trang chủ là hệ thống các menu chức năng của phần mềm

 

2. Hệ thống menu

Giới thiệu hệ thống menu

Hệ thống menu Quản lý danh sách các phiếu đặt hàng nhà cung cấp và phiếu báo giá gửi đến khách hàng
Hệ thống menu Quản lý toàn bộ phiếu nhập kho các loại
Hệ thống menu Quản lý toàn bộ phiếu xuất kho
Hệ thống menu Quản lý đơn hàng của khách và danh sách các hóa đơn VAT
Hệ thống menu Quản lý toàn bộ danh sách mục phiếu thu - chi tiền mặt, cũng như các khoản xác định phải thu hoặc phải chi
Hệ thống menu Bao gồm danh sách nhà cung cấp, khách hàng, công trình, liên hệ....
Hệ thống menu Quản toàn bộ thông tin về hàng hóa như nhóm hàng, danh mục hàng, kho hàng, kiểm kho....
Hệ thống menu Quản lý đầy đủ danh sách các thư viện liên quan
Hệ thống menu Mở ra danh sách các mẫu báo cáo
Hệ thống menu Các chức năng mở rộng như Quản lý và cấp quyền cho nhóm người dùng, hay danh sách người dùng