HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Kiểm kê kho hàng hóa

Đây là chức năng cho phép bạn thực cập nhật số tồn hàng hóa tại tất cả các kho đang quản lý.

Khi bạn kiểm kê kho thực hiện vào thời điểm nào thì thời điểm đó được tính là đầu kỳ của bất kỳ báo cáo tồn kho sau này.

Ví dụ bạn kiểm kê kho từ ngày 01.05.2016 thì các báo cáo tồn kho sau đó chỉ tính toán với các phiếu xuất -  nhập kho sau ngay 01.05.2016

Để thực hiện việc kiểm kho bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1 : Truy cập vào menu

Kiểm kê kho hàng hóa

Lần đầu truy cập vào hệ thống sẽ tổng hợp toàn bộ danh mục sản phẩm để thả vào các kho hàng hóa đang có nên có thể phải chờ trong giây lát.

Sau khi xong hệ thống sẽ hiển thị màn hình cập nhật số tồn hàng hóa cho các kho đang quản lý

Kiểm kê kho hàng hóa

Bước tiếp theo bạn cần lọc sản phẩm trong một kho cụ thể mà cần kiểm kê

Kiểm kê kho hàng hóa

Sau đó bạn nhấn Tìm kiếm để hệ thống chỉ lấy dữ liệu trong đã chọn

Kiểm kê kho hàng hóa

Sau đó nhập vào số tồn kho với mỗi mặt hàng tương ứng, bạn cần nhập chính xác số hàng tồn kho vào cột Tồn kho.

Nếu có số hỏng trong số tồn kho thì bạn nhập vào, nhưng không giảm số tồn kho

Nếu có ghi chú thêm thì nhập vào ô Ghi chú

Nếu trước đó đã thực hiện kiểm kho rồi thì cột Ngày kiểm trước thể hiện, nếu lần đầu thì cột này trống

Sau khi nhập chính xác bạn nhấn vào Cập nhật tồn kho

Kiểm kê kho hàng hóa

- Ngày kiểm kê sẽ tự động lấy ngày hiện tại

Kiểm kê kho hàng hóa