HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Cập nhật thu chi tiền mặt

Phương pháp thêm mới và duyệt phiếu tương tự với Phiếu nhập hàng,

Đối với phiếu thu chi người dùng có thể chỉ cần nhập số tiền thu - chi tổng mà không cần nhập thành phần chi tiết

Danh mục các loại phiếu thu chi tiền mặt như sau:

Cập nhật thu chi tiền mặt

 

Đối với các phiếu thu hoặc chi nếu là thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng thì bạn cần lựa chọn số tài khoản nhận hoặc chuyển đi

Cập nhật thu chi tiền mặt

Quản lý danh mục số tài khoản bạn vào menu sau

Cập nhật thu chi tiền mặt

 

 

Chú ý : Tất cả các phiếu được lập ra đều ở trạng thái Chưa duyệt, khi đó các phiếu này tạm thời chưa có giá trị thống kê, chỉ khi nào người có nhiệm vụ đồng ý duyệt phiếu thì mới có giá trị.

 

Cập nhật thu chi tiền mặt