HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Cập nhật công việc thi công

Đây là chức năng cho phép bạn quản lý danh mục các công việc thuê ngoài, thực hiện trả lương theo công việc.

Để làm được việc này bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1 : Lập danh sách nhân sự thuê ngoài trong chức năng quản lý nhân viên

Cập nhật công việc thi công

Phần mềm mới nhân sự bạn cần chọn nhóm nhân sự là "Thầu thi công"

Cập nhật công việc thi công

Sau khi có danh sách nhân viên bạn có thể thực hiện việc thêm mới công việc bằng cách truy cập vào menu

Cập nhật công việc thi công

Cập nhật công việc thi công

Nhấn thêm mới để thêm công việc cần thuê ngoài. Trên màn hình thêm mới bạn cần lưu ý như sau:

- Hợp đồng thi công số : Là số HĐ mà công ty đã ký với người lao động.

- Đại diện tham gia : Bạn bắt buộc phải chọn một người trong danh sách, những người trong danh sách này là thuộc nhóm Thầu thi công

- Số ngày thực hiện công việc đó : để hệ thống tính toán chi phí nhân công.

- Định mức trả công :

  * Nếu hình thức trả công là Công khoán thì ô này nhập vào tổng tiền công mà bạn trả cho công việc đó, không quan tâm là bao nhiêu người tham gia và số ngày.

  * Nếu hình thức trả công là Công nhật thì ô này bạn nhập vào là tiền công trên ngày cho mỗi lao động tham gia, với hình thức này bạn cần nhập đầy đủ : Số ngày làm việc và số người tham gia thi công.

==> Hệ thống sẽ chủ động tính toán tiền công dự kiến phải trả cho công việc.

 

Cập nhật công việc thi công

Với mỗi công việc ngoài người đại diện tham gia nếu bạn muốn bổ sung thêm nhân sự tham gia để theo dõi thì bạn thực hiện như sau.

Trong danh sách nhân sự tham gia bạn tích chọn vào biểu tượng tìm kiếm ở dưới bên phải danh sách

Cập nhật công việc thi công

Hệ thống sẽ mở ra bảng cho bạn tìm kiếm nhân sự phù hợp

Cập nhật công việc thi công

Nhấn vào tìm kiếm sẽ tìm ra danh sách nhân sự bạn cần, tích vào nhân sự tương ứng và nhấn Lựa chọn

Cập nhật công việc thi công

Sau khi chọn xong danh sách thể hiện như sau:

Cập nhật công việc thi công

Lưu ý : Danh sách này không ảnh hưởng đến tính toán chi phí công việc

 

BÁO CÁO CHI PHÍ NHÂN CÔNG

 

Cập nhật công việc thi công