HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quy chuẩn mở rộng

Một số (không phải tất cả) bảng dữ liệu được tích hợp các chức năng mở rộng bao gồm

 

1. Lựa chọn cột dữ liệu

Đây là chức năng tích hợp vào bảng danh sách để giúp người dùng có thể lập cho riêng mình một danh sách với các cột dữ liệu tùy ý thay vì sử dụng cột mặc định của phần mềm. Để thực hiện việc này bạn làm theo các bước như sau.

1. Truy cập vào menu

Quy chuẩn mở rộng

2. Hệ thống mở ra màn hình lựa chọn cột cho danh sách

Quy chuẩn mở rộng

3. Lựa chọn cột hiển thị bằng cách kéo trường dữ liệu từ bảng trái qua bản phải, sau khi kéo sang bản phải bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự hiển hị nếu muốn, sau đó nhấn Lưu thay đổi lần 1.

Quy chuẩn mở rộng

4. Nếu bạn muốn sắp xếp theo trường nào đó thì bạn có thể lựa chọn phương thức sắp xếp tương ứng tăng hoặc giảm dần, sau đó nhấn Lưu thay đổi

Quy chuẩn mở rộng

5. Sau khi lưu xong bạn mở lại danh sách đó để xem kết quả.

Lưu ý : Khi bạn thay đổi cho danh sách nào thỉ chỉ danh sách đó là có tác dụng

 

2. Xuất danh sách ra file MS Excel

Đây là chức năng cho phép bạn xuất một danh sách ra file excel

Bạn phải đảm báo trình duyệt của mình cho phép mở trang popup với ứng dụng đang mở

Quy chuẩn mở rộng

 

Sau khi lọc được dữ liệu như ý bạn nhấn vào button sau để xuất ra file MS Excel

Quy chuẩn mở rộng

Khi đó hệ thống sẽ xuất danh sách ra file excel và bạn có thể download về xem hoặc lưu trữ nếu cần

Quy chuẩn mở rộng

 

Gửi tin nhắn SMS

(dịch vụ kèm theo)

Đây là chức năng tích hợp sẵn vào một số danh sách, tuy nhiên để hoạt động được bạn cần đăng ký dịch vụ.

Để gửi tin nhắn cho một hoặc nhiều người trong danh sách bạn thực hiện như sau.

1. Tích vào những người sẽ nhận tin nhắn

2. Tích vào Gửi SMS

3. Nhập nội dung SMS và nhấn Gửi SMS