HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Nội dung hướng dẫn sau đây thể hiện phương pháp cập nhật các loại phiếu

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

- Phiếu đặt hàng nhà cung cấp

- Phiếu báo giá gửi đến khách hàng

 

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

- Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

- Phiếu nhập hàng bán trả lại : Phiếu nhập hàng hóa khách mua, nhưng trả lại

- Phiếu thu khách mượn : Thu hồi hàng đã xuất cho khách hàng mượn sau đó trả lại

 

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

- Phiếu xuất bán hàng hóa : phiếu xuất kho hàng hóa

- Phiếu xuất trả nhà cung cấp (NCC) : Hàng đã nhập nhưng vì lý do nào đó mà trả lại nhà cung cấp.

- Phiếu xuất cho mượn : Phiếu xuất kho cho khách hàng mượn

- Phiếu xuất hủy hàng hóa : Hàng hóa hỏng không thể sử dụng cần hủy.

- Phiếu xuất chuyển kho : Xuất chuyển kho hàng hóa từ kho này sang kho khác, nếu xuất kho này đồng thời là phiếu nhập của kho kia.

 

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

- Hóa đơn bán hàng

- Đơn đặt hàng từ khách

Để thực hiện việc cập nhật các loại phiếu trên bạn truy cập từng menu cụ thể, truy cập vào danh sách và nhấn Thêm mới, dưới đây là mô tả một màn hình cho phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp, các loại phiếu khác cũng thao tác tương tự.

Một số loại phiếu thay vì lựa chọn nhà cung cấp thì lựa chọn khách hàng, đối với phiểu chuyển kho thay vì lựa chọn khách hàng thì chọn kho chuyển và kho nhận.

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Bước 1 : Cần lựa chọn kho hàng hóa tiếp nhận

Bước 2 : Lựa chọn nhà cung cấp, khi bạn lựa chọn xong một số thông tin liên quan đến nhà cung cấp sẽ tự động hiển thị trên màn hình

Bước 3 : Nhập các thông tin liên quan khác.

Bước 4 : Nhập sản phẩm hàng hóa nhập kho, cách làm như sau:

Trên màn hình cập nhật bạn chú ý biểu tượng màu đỏ góc trên bên phải màn hình, đây là ô để bạn lựa chọn hàng hóa cần nhập

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Hãy nhập tên hoặc hàng mã hàng hóa cần nhập, hệ thống sẽ tìm ra các hàng hóa có mã gần giống để bạn lựa chọn

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Lựa chọn một mã cần nhập, khi đó hệ thống tự động thêm sản phẩm tương ứng vào dòng danh mục hàng hóa

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Mặc định số lượng là 1, nếu muốn số khác bạn nhập vào ô số lượng.

Một số thông tin nếu bạn cập nhật đầy đủ trong thông tin hàng hóa thì sẽ tự động hiển thị ra như : Đơn vị tính (ĐVT), Giá nhập, VAt...

Nhập số lượng, đơn giá hệ thống tự động tính tiền và tính tổng

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Nếu bỏ sản phẩm nào đó thì nhấn vào biểu tượng Phiếu, xuất nhập, đặt hàng... để xóa sản phẩm đó khỏi phiếu.

Sau khi nhập xong hãy nhấn Lưu thêm mới để thêm mới phiếu tương ứng.

 

Chú ý : Tất cả các phiếu được lập ra đều ở trạng thái Chưa duyệt, khi đó các phiếu này tạm thời chưa có giá trị thống kê, chỉ khi nào người có nhiệm vụ đồng ý duyệt phiếu thì mới có giá trị.

 

Các chú ý bổ sung khi cập nhật các phiếu

Phiếu đặt hàng của khách Khi một phiếu được duyệt hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiếu thu tiền mặt có trạng thái công nợ là Khoản phải thu đối với khách hàng
Phiếu nhập hàng trả của khách Khi một phiếu được duyệt hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiếu thu tiền mặt có trạng thái công nợ là Khoản phải trả đối với khách hàng
Phiếu đặt hàng nhà cung cấp Khi một phiếu được duyệt hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiếu thu tiền mặt có trạng thái công nợ là Khoản phải trả đối với nhà cung cấp
Phiếu xuất trả nhà cung cấp Khi một phiếu được duyệt hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiếu thu tiền mặt có trạng thái công nợ là Khoản phải thu đối với nhà cung cấp

* Khi bất kỳ phiếu nào trong các phiếu trên chuyển đổi trạng thái không phải "Đã duyệt" hệ thống tự động xóa các phiếu thu - chi liên quan đã tạo tự động trước đó.

* Việc lập các loại phiếu như trên để thuận tiện trong việc tính công nợ với khách hàng cũng như nhà cung cấp