HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quy chuẩn mở rộng

1. Dữ liệu thành phần

Ví dụ bạn cần nhập một đơn hàng, phiếu xuất, phiếu nhập... mà trong bản ghi đó có chứa danh sách các thành phần liên quan như danh mục hàng hóa thì dữ liệu này được hiểu là dữ liệu thành phần

Trong trường hợp bạn cần thêm mới hoặc sửa đổi một bản ghi các dữ liệu thành phần này sẽ kèm theo một danh sách liên kết để bạn sẵn sàng lựa chọn.

Quy chuẩn mở rộng

Các thao tác liên quan.

1. Tìm kiếm đối tượng liên kết : Để tìm kiếm và chuyển đến đối tượng liên kết được nhanh bạn nhập tên hoặc mã đối tượng trong các ô tìm kiếm nhanh được tích hợp trên danh sách

Quy chuẩn mở rộng

2. Thêm đối tượng liên kết: Nếu đối tượng bạn cần làm việc mà trên danh sách chưa có, bạn có thể thêm mới một đối tượng mới bằng cách nhấn vào nút Thêm mới... ở dưới danh sách tương ứng

Quy chuẩn mở rộng

3. Lựa chọn một đối tượng : Trên danh sách dữ liệu liên kết bạn nhấn đúp vào đối tượng cần chọn

4. Xóa đối tượng : Trên danh sách dữ liệu thành phần bạn tích chọn vào một đối tượng cần xóa sau đó nhấn nút Xóa

Quy chuẩn mở rộng

 

2. Đối tượng liên quan

Ví dụ thông tin đơn hàng của bạn có thông tin về khách hàng và khách hàng bạn cần quản lý một danh sách riêng để đảm bảo tính thống nhất thì đây được gọi là Đối tượng liên quan.

Nhóm thông tin này được tách thành một tab riêng so với đối tượng thành phần.

Bạn tích chọn vào một đối tượng để nhận thông tin liên quan

Các chức năng tìm kiếm hay thêm đối tượng mới tương tự với Danh sách liên kết

Quy chuẩn mở rộng

3. Scan barcode

Đây là tính năng tích hợp mặc định vào phần mềm scan barcode tìm kiếm nhanh đối với Dữ liệu liên kết.

Trên các form nhập liệu liên quan có dữ liệu thành phần bạn có thể scan mã barcode của sản phẩm, cách làm như sau:

B1. Đưa con trỏ vào ô tìm kiếm trên đầu danh sách thành phần

 

Quy chuẩn mở rộng

 

Màn hình mobile

Quy chuẩn mở rộng

 

B2. Thực hiện scan từ máy barcode để tìm mã đối tượng tương ứng

 

 

Tham khảo : In nhãn barcode cho sản phẩm

Tham khảo thêm : Quy chuẩn thao tác dữ liệu