HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Xuất / nhập kho từ đơn hàng

Đây là chức năng cho phép bạn thực hiện xuất kho đối với đơn hàng của khách hoặc nhập kho đối với đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Từ một đơn hàng bất kỳ bạn tích vào Tác nghiệp và chọn phiếu xuất hàng

Tham khảo thêm

- Quy chuẩn thao tác dữ liệu

- Quy chuẩn mở rộng
 

Đơn hàng của khách

Xuất / nhập kho từ đơn hàng

 

Đơn đặt hàng nhà cung cấp

Xuất / nhập kho từ đơn hàng